Kalendaria II wojny światowej - rok 1941


Styczeń 1941

 • 3 stycznia - wojska brytyjskie rozpoczynają w Afryce Północnej bitwę o Bardię.

 • 4-5 stycznia - Bardia pada łupem wojsk brytyjskich. 45 tys. włoskich żołnierzy dostaje się do niewoli.

 • 7 stycznia - okrążanie Tobruku przez wojska brytyjskie zakończone.

 • 10 stycznia - trwają walki powietrzno-morskie w pobliżu Malty, gdzie uszkodzony zostaje lotniskowiec brytyjski "Ilustrious".

 • 21 stycznia - trwają walki o Tobruk. Brytyjczycy wkraczają na tereny miasta.

 • 22 stycznia - upadek włoskiego garnizonu zgromadzonego w Tobruku. Alianckie wojska biorą do niewoli 30 tys. jeńców.

 • 24 stycznia - w Afryce Północnej trwają walki pancerne w rejonie Mechili.

 • 31 stycznia - zostaje opracowany plan "Barbarossa".

Luty 1941

 • 6 lutego - Brytyjczycy wkraczają do Benghazi.

 • 11 lutego - do Afryki Północnej przybywa gen. Erwin Rommel, dowódca niemieckiego korpusu, który ma wesprzeć działania Włochów w tym rejonie.

 • 27 lutego - ofensywa brytyjska w Afryce Północnej zostaje przerwana z powodu braku wystarczającej ilości sił do prowadzenia dalszego uderzenia.

Marzec 1941

 • 1 marca - Bułgaria przystępuje do paktu trzech.

 • 3 marca - Cyrenajka znajduje się w rękach brytyjskich. Rommel opracowuje pierwsze plany kontrofensywy.

 • 4 marca - alianci atakują Lofoty, gdzie zdobywają niemiecką maszynę szyfrującą Enigma.

 • 7 marca - Brytyjczycy przybywają do Grecji, tworząc korpus ekspedycyjny.

 • 11 marca - ustanowienie umowy handlowej Lend Lease Act pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi.

 • 15 marca - wojska włosko-niemieckie w Afryce Północnej rozpoczynają pierwszą wspólną ofensywę pod dowództwem gen. Rommla.

 • 24 marca - wojska Osi w Afryce Północnej opanowują El Agheila.

 • 25 marca - chwilowo Jugosławia przystępuje do paktu trzech.

 • 28 marca - koło przylądka Matapan trwają walki morskie pomiędzy Brytyjczykami i Włochami. Aliantom udaje się zatopić 3 krążowniki i 2 niszczyciele przeciwnika.

Kwiecień 1941

 • 5 kwietnia - zapada decyzja o formowaniu Polskich Sił Zbrojnych w Kanadzie.

 • 6 kwietnia - Niemcy rozpoczynają działania zbrojne przeciw Grecji i Jugosławii.

 • 11 kwietnia - wojska Osi w Afryce Północnej rozpoczynają walki o Tobruk.

 • 12 kwietnia - kapitulacja jugosłowiańskiej stolicy, Belgradu.

 • 13 kwietnia - Węgrzy rozpoczynają działania przeciw Jugosławii.

 • 15 kwietnia - Chorwacja przystępuje do paktu trzech.

 • 17 kwietnia - podpisanie kapitulacji Jugosławii. W kraju zaczyna się organizować zbrojne podziemie, które podejmie ciężar walki przeciwko Niemcom. Brytyjczycy wkraczają do Iraku.

 • 27 kwietnia - Niemcy wkraczają do Aten. Trwa ewakuacja brytyjskich sił ekspedycyjnych z Grecji.

 • 29 kwietnia - Grecja w rękach niemieckich.

Maj 1941

 • 2 maja - do Libii przybywa długo wyczekiwania przez Rommla 15. Dywizja Pancerna.

 • 10 maja - zastępca Hitlera, Rudolf Hess, odlatuje do Wielkiej Brytanii. Przyczyną ma być rzekoma misja pokojowa.

 • 18 maja - gdyński port opuszczają pancernik "Bismarck" i towarzyszący mu krążownik "Prinz Eugen".

 • 20 maja - Niemcy rozpoczynają operację "Merkury" - lądowanie na Krecie, którą zajęły wojska brytyjskie.

 • 24 maja - walki pomiędzy niemieckim pancernikiem "Bismarck" oraz brytyjskim zespołem pościgowym. W toku starcia zatopiony zostaje brytyjski krążownik "Hood".

 • 27 maja - po długim pościgu alianckie okręty osaczają niemiecki pancernik "Bismarck". Walki przypieczętowują los okrętu, który zostaje zatopiony. Tymczasem na Krecie zapada decyzja odnośnie ewakuacji brytyjskich żołnierzy.

 • 30 maja - Niemcy opanowują Kretę. Trwa ewakuacja brytyjskiego garnizonu. 13 tys. ludzi dostaje się do niewoli.

Czerwiec 1941

 • 4 czerwca - przedstawiciele polskiej inteligencji rozstrzelani we Lwowie.

 • 18 czerwca - Niemcy i Turcja podpisują układ o nieagresji.

 • 22 czerwca - rozpoczyna się operacja "Barbarossa". Niemcy, już po agresji, wypowiadają wojnę Związkowi Sowieckiemu i przystępują do wykonywania uderzenia.

 • 24 czerwca - Słowacja przystępuje do paktu trzech.

 • 26 czerwca - do walk przeciwko Związkowi Sowieckiemu przyłączają się Finowie. Włosi wysyłają specjalny korpus mający za zadanie wspomaganie Niemców na froncie wschodnim.

 • 28 czerwca - niemiecka ofensywa trwa w najlepsze. Na całym froncie Wehrmacht odnosi duże sukcesy. Zajęty zostaje Mińsk.

Lipiec 1941

 • 1 lipca - Amerykanie organizują operację zajęcia Islandii. Niemcy zajmują Rygę.

 • 3-4 lipca - w Związku Sowieckim przebywa premier Polskiego Rządu na Emigracji, gen. Sikorski.

 • 7 lipca - zluzowanie garnizonu brytyjskiego na Islandii przez Amerykanów.

 • 11 lipca - Niemcy przekraczają Dniepr.

 • 24 lipca - brytyjskie lotnictwo uszkodziło krążownik niemiecki "Scharnhorst". Francuzi przekazują Japończykom bazy w Indochinach.

 • 30 lipca - w Londynie podpisany zostaje układ pomiędzy Polskim Rządem na Emigracji z Związkiem Sowieckim nazwany układem Majski-Sikorski, od nazwisk sygnatariuszy dokumentu.

Sierpień 1941

 • 5 sierpnia - Amerykanie i Brytyjczycy podpisują Kartę Atlantycką.

 • 14 sierpnia - polsko-radziecka umowa wojskowa.

 • 20 sierpnia - wojska Osi w Afryce Północnej rozpoczynają regularne oblężenie twierdzy w Tobruku.

 • 25 sierpnia - Brytyjczycy i Sowieci zajmują Iran.

 • 29 sierpnia - Niemcy zajmują Tallin.

Wrzesień 1941

 • 8 września - Niemcy docierają do Leningradu, gdzie wkrótce rozpoczynają oblężenia miasta.

 • 11 września - rozpoczęcie walk niemiecko-sowieckich na Półwyspie Krymskim.

 • 12 września - cztery armie radzieckie znajdują się w okrążeniu niemieckich oddziałów w rejonie Kijowa.

 • 19-20 września - Niemcy zajmują Kijów, gdzie do niewoli dostaje się 665 tys. żołnierzy sowieckich.

 • 30 września - rozpoczyna się niemieckie natarcie na Moskwę.

Październik 1941

 • 2 października - do nacierających od południa na Moskwę wojsk niemieckich dołączają oddziały zgromadzone w północnej części Związku Sowieckiego.

 • 3 października - Niemcy zajmują Orzeł.

 • 6 października - utworzona zostaje 2. Armia Pancerna pod dowództwem gen. Guderiana.

 • 7 października - do Moskwy przybywa marsz. Żukow, który obejmuje dowodzenie nad wojskami broniącymi stolicy.

 • 13 października - Amerykanie odwołują ustawę o neutralności.

 • 16 października - niemieccy żołnierze zajmują Odessę.

 • 19 października - przeniesienie radzieckiego rządu do Kujbyszewa z powodu bezpośredniego zagrożenia Moskwy. Józef Stalin decyduje się na pozostanie w stolicy.

 • 27-28 października - niemieccy żołnierze zajmują przesmyk Iszumski na Krymie, skąd wycofuje się Armia Czerwona.

 • 30 października - rozpoczęcie bitwy niemiecko-sowieckiej o Sewastopol.

Listopad 1941

 • 5 listopada - Japończycy podejmują ostateczną decyzję o zaatakowaniu Stanów Zjednoczonych. Umowa Lend Lease Act obejmuje Związek Sowiecki.

 • 18 listopada - w Afryce Północnej Brytyjczycy rozpoczynają ofensywę opatrzoną kryptonimem "Crusader".

 • 21 listopada - Niemcy zdobywają Rostów.

 • 26 listopada - japońska grupa okrętów przeznaczona do zaatakowania Pearl Harbor wyrusza w morze.

 • 28 listopada - walki niemiecko-brytyjskie pod Tobrukiem.

 • 30 listopada - kontrofensywa radziecka doprowadza do zajęcia Rostowa przez Armię Czerwoną.

Grudzień 1941

 • 5 grudnia - Wielka Brytania decyduje się na wypowiedzenie wojny sojusznikom niemieckim, Węgrom, Rumunii i Finlandii.

 • 6 grudnia - sowieckie wojska w rejonie Moskwy rozpoczynają kontrofensywę.

 • 7 grudnia - Japończycy bez wypowiedzenia wojny zaatakowali bazę marynarki amerykańskiej w Pearl Harbor na Hawajach, gdzie zginęło blisko 2400 ludzi, dodatkowo uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad dwadzieścia amerykańskich okrętów wojennych. USA i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Japonii.

 • 8 grudnia - Japończycy przystępują do lądowania na Półwyspie Malajskim.

 • 9 grudnia - japońscy żołnierze zajmują Tarawę.

 • 10 grudnia - Japonia przystępuje do lądowania na Filipinach. Samoloty kraju kwitnącej wiśni zatapiają pancernik "Prince of Wales" i krążownik "Repulse". Zajęty zostaje Guam.

 • 11 grudnia - Niemcy i Włochy wypowiadają wojnę Stanom Zjednoczonym.

 • 16 grudnia - japońskie siły desantowe lądują na Borneo.

 • 17 grudnia - trwają zacięte walki niemiecko-sowieckie w rejonie Sewastopola.

 • 18 grudnia - Japończycy lądują w Hongkongu.

 • 19 grudnia - Adolf Hitler przejmuje bezpośrednie dowodzenie nad armią niemiecką.

 • 21 grudnia - Japończycy lądują na Mindanao.

 • 23 grudnia - wojska japońskie zajmują wyspę Wake. Na Filipinach trwa odwrót wojsk alianckich na Półwysep Bataan.

 • 25 grudnia - Japończycy opanowują Hongkong.

 • 28 grudnia - do Polski przybywają polscy komuniści przysłani z ZSRR i sformowani w tzw. Grupę Inicjatywną. Zostają zrzuceni na spadochronach.

 • 29 grudnia - na Filipinach rozpoczynają się walki o twierdzę Corregidor.

 • 30 grudnia - Armia Czerwona zdobywa Kaługę.
Polecamy


Patronat


Recenzje