Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Polub nas!   |   Reklama w serwisie
Cytat: "Mieli do wyboru wojnę albo hańbę. Wybrali hańbę. A wojnę będą mieli i tak!", Winston Churchill

Informacje


Wydarzenia


Na froncie


Biografie


Tematycznie


Kultura i media


Współpraca

Konferencja:

"Historia jednostek wojskowych
na frontach II wojny światowej"


Kraków, 3-4 kwietnia 2014
Oficjalna strona: http://konferencjanaukowa.blogspot.com
Link do strony na Facebooku: Konferencja naukowa

Instytut Historii
Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
a także serwis "II wojna światowa" będący patronem medialnym

zapraszają na

Ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową
Historia jednostek wojskowych na frontach II Wojny Światowej.
Kraków, 3 – 4 kwietnia 2014 r.


Zasadniczym celem niniejszej konferencji jest ukazanie losów jednostek wojskowych, które toczyły walki na frontach II wojny światowej, niezależnie od tego, po której stronie, z czyjego rozkazu i dla jakiego celu. Zakres tematyczny, pomimo swego pozornie zawężonego przedmiotu, pozwala skupić się na wielu różnorakich aspektach związanych z siłami zbrojnymi, jak też ich udziałem w poszczególnych bitwach, akcjach pacyfikacyjnych oraz operacjach eksterminacji grup etnicznych, składających się na główny obraz konfliktu określanego w historiografii mianem II wojny światowej. Wystąpienia prelegentów mogą tym samym odnosić się zarówno do całościowego ujęcia dziejów danej jednostki – ze szczególnym zaznaczeniem okresu wojennego – jak też mogą przedstawiać jedynie okres przypadający na lata największego konfliktu militarnego świata. Referat może skupić się na ukazywaniu losów jednostki, widzianych oczyma jej członków. Może być obrazem przedstawionym z perspektywy danej grupy społecznej, stanowiącej trzon wskazanej jednostki, może także dotyczyć jednego konkretnego pola działalności, z którego „zasłynęła” dana jednostka – także w negatywnym znaczeniu tego słowa (choćby udział w operacji masowego ludobójstwa).

Do aktywnego udziału w konferencji, związanego z przygotowaniem i wygłoszeniem referatu zapraszamy doktorantów oraz studentów historii z ośrodków akademickich całej Polski. Mając na względzie szerokie spectrum zainteresowań zapraszanych referentów oraz swoistą różnorodność ujęcia tematów, organizatorzy zamierzają podzielić czas konferencji na cztery panele (po dwa na każdy dzień), z których każdy wieńczyć będzie dyskusja poświęcona zagadnieniom poruszonym w wystąpieniach uczestników. Każdy panel składać się będzie z ok. siedmiu/ ośmiu 20 minutowych wystąpień. Dodatkowo będzie on podzielony na dwie części, rozgraniczone 20 minutową przerwą.

Od referentów pobierana będzie opłata konferencyjna w wysokości 75,00 zł. Zgromadzone w ten sposób środki finansowe zostaną zużytkowane m.in. na zapewnienie materiałów konferencyjnych, poczęstunku oraz 2 obiadów. Część z nich będzie ponadto przeznaczona na wydanie publikacji pokonferencyjnej, w której wydrukowane zostaną w całości wygłoszone referaty (ma to szczególne znaczenie w przypadku dłuższych tekstów – organizatorzy przewidują maksymalnie 20 minutowe wystąpienie dla każdej osoby). Uczestnicy konferencji proszeni będą o nadesłanie swoich referatów – ostateczny i nieprzekraczalny termin złożenia tekstów to 31 maja 2014. Zostaną one zrecenzowane, poukładane w poszczególne bloki tematycznie, a następnie tak zredagowane, złożone w wydawnictwie do opublikowania.

Organizatorzy na prośbę zainteresowanych uczestników konferencji chętnie pomogą w dokonaniu rezerwacji noclegu w wybranym hotelu/ hostelu w Krakowie (opłata konferencyjna nie uwzględnia ceny noclegu, stąd też osoby zainteresowane w/w opcją muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami).

Zawiadomienia o chęci czynnego udziału w konferencji należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy (wersja "doc" i "pdf"), do 28 lutego 2014 r. O zakwalifikowaniu referatu poinformuje Komitet Organizacyjny w dniu 4 marca 2014 r.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: konferencja.upjp2@gmail.com

Konferencja będzie mieć charakter otwarty dla publiczności – z oczywistych względów szczególne zaproszenie kierujemy do studentów oraz doktorantów uczelni krakowskich, jak też wszystkich osób zainteresowanych w/w tematyką.


Polecamy


Patronat


Recenzje
Portal "II wojna światowa": teksty Mateusz Łabuz, grafika CoDJumper.pl, zarząd: MindSpa Psycholog Kraków