Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Polub nas!   |   Reklama w serwisie
Cytat: "To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku", Winston Churchill

Informacje


Wojna


Wydarzenia


Na froncie


Polska


Biografie


Polityka


Kultura i media


Współpraca


Appeasement - błędy doktryny łagodzenia

Geneza II wojny światowej


Jednym z podstawowych błędów przedwojennych mocarstw względem imperialnej polityki prowadzonej przez III Rzeszę był brak stanowczej reakcji i podporządkowanie zgubnej doktrynie ,,łagodzenia" (ang. appeasement). Żadna z ówczesnych potęg gospodarczych, politycznych i militarnych nie sprzeciwiła się agresywnej i roszczeniowej postawie hitlerowskich Niemiec. W efekcie Niemcy nie tylko odbudowały swoją pozycję międzynarodową, ale i stworzyły system polityczno-militarny, który umożliwił im podbicie połowy Europy.

Za błędy doktryny ,,łagodzenia" odpowiadają przede wszystkim politycy Wielkiej Brytanii i Francji. Kwintesencją ich nieudolności stała się konferencja monachijska we wrześniu 1938 roku, w czasie której sankcjonowano włączenie Austrii do ziem III Rzeszy oraz zabór czechosłowackich Sudetów przez Niemcy. Polityka ,,appeasement" była obliczona na odsunięcie w czasie możliwego konfliktu międzynarodowego. Na krytykę zasługuje zignorowanie głosów mniejszych państw, w tym Czechosłowacji, Polski, Jugosławii czy Węgier i podejmowanie arbitralnych decyzji dotyczących integralności terytorialnej innych krajów. Konsekwencją braku reakcji na agresywne posunięcia III Rzeszy był wybuch II wojny światowej zapoczątkowany uderzeniem Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku.

Warto podkreślić, że europejskie mocarstwa nie podjęły się również próby przeciwdziałania antysemickiej polityce III Rzeszy. Zdezorganizowana Liga Narodów, powołana po I wojnie światowej do ochrony gwarantowanego traktatami i porozumienia międzynarodowymi ładu i pokoju, nie zdała egzaminu. W efekcie można mówić o klęsce społeczności międzynarodowej, która w przededniu wojny nie tylko nie przeciwstawiła się zaborczej i agresywnej polityce Niemiec, ale i nie potrafiła utworzyć wspólnego frontu w celu zabezpieczenia się przed zgubnymi skutkami ,,łagodzenia".


Polecamy


Patronat


Recenzje
Portal "II wojna światowa": teksty Mateusz Łabuz, grafika CoDJumper.pl, zarząd: MindSpa Psycholog Kraków